2018

تبریز 2018 پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی هشتمین سده آموزش عالی در تبریز و هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه تبریز گرامی باد

توجه

برای واریز وجه ثبت نام مصاحبه دکتری تحصیلات تکمیلی در صفحه پرداخت در کادر مربوط به واحد دانشکده «مدیریت تحصیلات تکمیلی» و در کادر مربوط به نوع در آمد «مصاحبه و آزمون دکتری» انتخاب شود.

توجه

به هنگام واریز وجه واحد درآمد و نوع درآمد را به درستی انتخاب نمایید. در صورت واریز وجه به سایر حساب های غیر مرتبط مبلغ واریز شده به شناسه مختص آن واحد واریز شده و نسبت به جز درآمد آن واحد محسوب می شود.

مشخصات واحد درآمد

مشخصات واریز کننده

CAPTCHA Image